Ynglŷn â Supersonic Cymru

Car sydd wedi’i bweru â jet a roced yw Bloodhound SSC, wedi'i ddylunio i fynd dros 1,000 mya (fymryn dros 1,600 cya). Mae â chorff main, oddeutu 14m yn ei hyd, â dwy olwyn ffrynt o fewn y corff a dwy olwyn ôl wedi’u gosod yn allanol o fewn llilinwyr olwynion. Mae’n pwyso dros 7 tunnell ac mae'r injans yn cynhyrchu mwy na 135,000 marchnerth – mwy na 6 gwaith pŵer yr holl geir 'Formula 1' ar y grid cychwyn efo'i gilydd!

Mae Supersonic Cymru'n gystadleuaeth tîm lle gellir cystadlu am ddim ar gyfer myfyrwyr cyfnod allweddol 3 i ddylunio a rhith-rasio eu car uwchsonig eu hunain gan ddefnyddio meddalwedd o’r radd flaenaf sy'n seiliedig ar y we gan Zenotech Ltd a Mentor Digital, yn rhedeg ar dechnoleg uwchgyfrifiadura uwch yn HPC Cymru. I helpu, caiff timau eu cefnogi gan Genhadon STEM – gwyddonwyr a pheirianwyr go iawn a all helpu i ddatblygu syniadau'r tîm.


Bwrdd Arweinwyr

Dyma'r timau cyflymaf hyd yn hyn:

  1. 1. 1051.40 mph — Blood Army (St Julian's School)
  2. 2. 1051.09 mph — Llanwern D (Llanwern High School)
  3. 3. 1051.09 mph — Llanwern A (Llanwern High School)
  4. 4. 1051.09 mph — Llanwern C (Llanwern High School)
  5. 5. 1050.79 mph — Team Karambit (St Julian's School)
  6. 6. 1050.79 mph — Llanwern B (Llanwern High School)
  7. 7. 1050.79 mph — Road Runners (St Julian's School)
  8. 8. 1048.65 mph — TredHot1 (Tredegar Comprehensive)
  9. 9. 1046.82 mph — Purple Thunder (West Monmouth School)
  10. 10. 1046.82 mph — 1000 or bust (Afon Taf High School)

Dechreuwch yma

The competition is now closed.

Datblygwyd mewn cydweithrediad â:

Partneriaid
technocamps Bloodhound Logo Bw 70px KTN Welsh Government Techniquest